Roczniki Biblioteczne, 62, 2018, ss.336

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od Redakcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.1

Download articleDownload article

Valentin Mantskovit — A Polish-born printer in sixteenth-century Hungary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.2

AbstractDownload articleDownload article

book culture, history of book printing, Hungary, Poland, sixteenth century, Valentin Mantskovit

„Philosophical Transactions of the Royal Society” Henry’ego Oldenburga z lat 1665–1677 i naukowe doniesienia z Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem prac Jana Heweliusza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.3

AbstractDownload articleDownload article

Republic of Poland, 17th century, Philosophical Transactions, Johannes Heve lius

Wycinki z polskiej grimmosfery. Baśnie ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w piśmiennictwie polskim (1865–1939)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.4

AbstractDownload articleDownload article

Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimm brothers, German literature, German culture, Polish culture

Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.5

AbstractDownload articleDownload article

company newspapers, party press, regional and local press, Wrocław, Lower Silesia, Głos Jelcza, Głos Rokity, Elwro, Intermoda, Ku Nowemu, Nasze Problemy, Pafawag, Polar, Żeglarz Odrzański, Życie Załogi

Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.6

AbstractDownload articleDownload article

Leon Marszałek (1912–1996), editing, publishing, bibliology

Autor w roli wydawcy. Konieczność czy wybór?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.7

AbstractDownload articleDownload article

author, publisher, vanity press, self-publishing

Przeczytać znaczy poznać? Filozofi czne aspekty odkrywania dzieła — nie tylko literackiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.8

AbstractDownload articleDownload article

philosophy, bibliology, act of reading, reader

O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografia’ kolejny raz — o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.9

AbstractDownload articleDownload article

Bibliographic science, terminology, bibliography, bibliografoznawstwo, assessment of terms

Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.10

AbstractDownload articleDownload article

documentary analyses, abstracts, structural abstracts, readability

Bibliomania Stanisława Przyłęckiego (1805–1866)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.11

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Przyłęcki, library, bibliomania, bibliophilia, Léopold-Auguste Constantin, Ossoliński National Institute

Przyczynki, komentarze, polemiki

Polskie egzemplarze XV-wiecznych edycji Missale Misnense

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.12

Download articleDownload article

Projekt bieżącej bibliografi i piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.13

Download articleDownload article

Artykuły recenzyjne i recenzje

Kilka uwag o Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.14

Download articleDownload article

Grzegorz Nieć, Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.15

Download articleDownload article

Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 2. 1775–1918, pod red. Piotra Lechowskiego. [Aut.:] Krzysztof Frankowicz, Małgorzata Galos, Żaneta Kubic, Beata Kurek, Piotr Lechowski, Urszula Perkowska, Kraków 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.16

Download articleDownload article

Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867– 1914), Kraków 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.17

Download articleDownload article

Bożena Kumor-Gomułka, Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865–1945, Wrocław 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.18

Download articleDownload article

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, [cz.] 1. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557; [cz.] 2. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547, Praha 2013; 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.19

Download articleDownload article

Marta Śleziak, Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język — tematyka — formy, Wrocław 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.20

Download articleDownload article

Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungsspielräume, Kontinuitäten, Deutungsmuster, Hrsg. S. Kuttner und P. Vodosek, Wiesbaden 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.21

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout