Roczniki Biblioteczne, 55, 2011

Profesor Kazimiery Maleczyńskiej badania dziejów książki

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie badań Profesor Kazimiery Maleczyńskiej dla Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

AbstractDownload articleDownload article

Kazimiera Maleczyńska jako redaktor „Roczników Bibliotecznych” (1981–2010) * * *

AbstractDownload articleDownload article

Z problematyki staropolskiej książki rękopiśmiennej: kopiariusze i zbiory materiałów życia publicznego XVII –XVIII w.

AbstractDownload article

Księgozbiór Jana Heweliusza w świetle katalogu aukcyjnego z 1688 r.

AbstractDownload article

Problemy i organizacja powszechnego bibliotekarstwa publicznego w Polsce w latach 1945–1951

AbstractDownload articleDownload article

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza (1974–1990)

AbstractDownload articleDownload article

Francuskie biblioteki publiczne między tradycją a nowoczesnością: gromadzenie i upowszechnianie zbiorów

AbstractDownload articleDownload article

Wydział Oświatowo-Bibliotekarski Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie 1946–1951

AbstractDownload article

Habilitacja Adama Łysakowskiego w świetle źródeł. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Małgorzata Korczyńska-Derkacz

AbstractDownload article

Recenzja: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch, Hrsg. Ursula Rautenberg, Bd. 1–2, Berlin-New York 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch, Hrsg. Ursula Rautenberg, Bd. 1–2, Berlin-New York 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Library Spirit in the Nordic and Baltic Countries. Historical Perspectives, ed. by Martin Dyrbye, Ilkka Mäkinen, Tiiu Reimo, Magnus Torstensson, Tampere 2009

Download articleDownload article

Recenzja: Halina Tchórzewska-Kabata, Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844–1944, Warszawa 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Andrzej Mężyński, Biblioteki Warszawy w latach 1939–1945, Warszawa 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Reading in History: New Methodologies from the Anglo-American Tradition, ed. by Bonnie Gunzenhauser, London 2010

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout