Roczniki Biblioteczne, 56, 2012, ss.284

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

AbstractDownload articleDownload article

Polish Renaissance, bookbinding, bindings, Jagiellonian finishing roll, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Pope Paul III, Charles V, Ferdinand I, Jagiellons, Habsburgs, propaganda

Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

history of the book, church library, historical collections, Wejherowo, Franciszek Walenty Ruthen

Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej

AbstractDownload articleDownload article

bookselling, “Dom Książki, ” antiquarian bookshops, bookselling periodicals, antiquarian auctions

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload articleDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 1992–2011

AbstractDownload articleDownload article

research on reading history, copyright, marginalia, paratexts, publishers’ strategies, evidence of reading

Recenzja: Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. Grzegorz Czapnik, Grzegorz Gruszka; przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Część 1. Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Kraków 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Janusz Kostecki, Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904. Warszawa 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Paul Ladewig, Katechismus der Bücherei, kommentiert von Ronald Kaiser. Berlin 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856–2008. Red. Dobrosława Gucia i Alicja Pihan-Kijasowa. T. 1–2, Poznań 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Lwiwśka nacionalna naukowa biblioteka Ukrajiny imeni W. Stefanyka: peremiszczennia i wtraty fondiw. T. 1: 1939–1945. Zbirnyk dokumentiw i materialiw, nauk. red.: Jarosław Daszkewycz, Myrosław Romaniuk, Hałyna Swarnyk, Lwiw 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Bożena Koredczuk, Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011

Download articleDownload article

Nagroda naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011

Download articleDownload article

Książki nadesłane

Download articleDownload article

Artur Pilak (26 V 1938–10 XII 2010)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout