Roczniki Biblioteczne, 54, 2010, ss.284

Antonio Possevino (SJ) i jego rozprawa "Cultura ingeniorum" (1598) o wychowywaniu młodzieży z dala od druków zakazanych

AbstractDownload articleDownload article

Z dziejów książki naukowej w XVIII wieku. Analiza kompozycji przestrzenno-obrazowej Jakuba Teodora Kleina "Historia piscium naturalis" (Gedani 1740–1749)

AbstractDownload articleDownload article

Sekularyzacja pruska bibliotek fundacji kościelnych w Nysie

AbstractDownload articleDownload article

Kulturotwórcza rola lwowskich wypożyczalni książek czynnych przy księgarniach w drugiej połowie XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1956. Fakty, opinie, komentarze

AbstractDownload articleDownload article

Życzenia noworoczne parafii luterańskich Leszna i Śmigla z lat 1670–1790. Przyczynek do dziejów literatury okolicznościowej i obyczajowości mieszczańskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce

AbstractDownload articleDownload article

Rola bibliotek szkolnych w popularyzowaniu literatury niemieckiej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

AbstractDownload articleDownload article

Zawodowe kontakty lwowskiego antykwariusza Zygmunta Igla w świetle zachowanych źródeł archiwalnych

AbstractDownload articleDownload article

Spiridion Wukadinović. Przyczynek do dziejów kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–1923

AbstractDownload articleDownload article

Ryszard Marciniak (1939–2009) — bibliotekarz i historyk doskonały

AbstractDownload articleDownload article

Współpraca polskich i ukraińskich środowisk bibliotekarskich z problemami roszczeń w tle. Raport z lat 1990–2010

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Franca Petrucci Nardelli, Legatura e scrittura. Testi celati, messaggi velati, annunci palesi, Città di Castello: 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Leighton Durham Reynolds, Nigel Guy Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. Paweł Majewski, Warszawa 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej, Łódź 2009

Download articleDownload article

Recenzja: Bibliotheken in der NS-Zeit. Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte, Hrsg. Stefan Alker, Christina Köstner, Markus Stumpf, Göttingen 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Laure Adler, Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Paris 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Jiří Trávniček, Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Brno 2008

Download articleDownload article

Rozstrzygnięcie konkursu na prace naukowe w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2009

Download articleDownload article

Książki nadesłane

Download articleDownload article

Tadeusz Frączyk (9 XII 1920–16 IX 2009)

Download article

Jadwiga Andrzejewska (20 XI 1923–24 I 2010)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout